Login

Business Intelligence

Jūsu ikdienas biznesa informācijas brīfings

Vai esat gatavs:

  • Pieņemt pamatotākus lēmumus, lai veicinātu sava biznesa izaugsmi?
  • Samazināt ekspluatācijas izmaksas, atrodot un novēršot efektivitātes nepilnības?
  • Iegūt pārskatāmu kopainu par savu biznesu... pat mobilajā tālrunī?

CDK Global Business Intelligence sniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Tajā visi ikdienas dati tiek parādīti skaidrās un viegli saprotamās grafikās: pārdošanas skaitļi, neto peļņa, darbaspēka izmaksas, transportlīdzekļu apgrozījums un daudz kas cits.

Business Intelligence iegūst datus tieši no jūsu Dealer Management System tirgotāju pārvaldības sistēmas, tādējādi vienmēr nodrošinot jaunāko skaitļu sinhronizāciju. Pēc tam šis modulis sagatavo šos datus vizuāli par katru nodaļu, lai pārdošanas darbinieki, tehniskās apkopes un citu nodaļu vadītāji varētu precīzi redzēt, kā sokas darbs viņu darbiniekiem.

Pie rīta kafijas vai noslogotas nedēļas beigās varat saņemt pilnīgu biznesa datu "brīfingu", kurā parādīts, kurās jomās gūti panākumi un kurām jāpievērš lielāka uzmanība.

Pārskatiet kopainu

Business Intelligence ievieš skaidrību ikdienas pienākumos. Kopaina tiek prezentēta lietotājam draudzīgās diagrammās, grafikos un skalās. Zaļi un sarkani "luksofora signāli" un augšupvērstas vai lejupvērstas tendenču bultiņas brīdina par jomām, kurās gūti vislielākie panākumi vai kur radušās problēmas. Progresu var skatīt norises laikā — par katru dienu.

Detalizējiet

Business Intelligence

Kad esat gatavs skatīt informāciju sīkāk, Business Intelligence sniedz pārskatāmus datus skaitļu veidā. Tajā ir iekļauti detalizēti sadalījumi finansēšanas, tehniskās apkopes, pārdošanas, rezerves daļu un klientu attiecību vadības nodaļām, lai neredzamo padarītu par redzamu visām nodaļām.

Business Intelligence

Varbūt vēlaties zināt, kurš apkopes tehniskais darbinieks strādā visefektīvāk? To parādīs Business Intelligence. Jūsu tehniskās apkopes vadītājs var skatīt, pie kā strādā padotie, un vajadzības gadījumā veikt attiecīgus pielāgojumus. Gluži negaidīti — jūsu pārdošanas darbinieki var viegli noskaidrot, kuri laika gaitā bijuši labākie klienti, un nodrošināt attiecīgu apkalpošanu.

Ietaupīts laiks

Vai vēlaties, lai jūsu darbinieki pavadītu laiku, salīdzinot tabulas, vai tomēr tirgotu automašīnas? Business Intelligence uzņemas rūpes par visas tirdzniecības informācijas apkopošanu un organizēšanu, lai jūsu darbinieki varētu pievērsties saviem tiešajiem amata pienākumiem.  Šādi jūs ietaupāt laiku visos vadības līmeņos.

Uzzināt vairāk

Patiesi redzot datus grafiski — nevis tikai kā skaitļu virknes —, jūs varat konstatēt tendences un faktus, ko citkārt nepamanītu. Tas var dot būtiskus ieskatus, pieņemot stratēģiskus lēmumus par uzņēmējdarbības turpmāko virzību. Mūsdienu ekonomikā, kur valda konkurence, šāda veida priekšrocības var būt vienīgā atšķirība.
CDK Global Business Intelligence ir paredzēts jebkura lieluma tirgotāju augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem. Tajā iekļauti atsevišķi informācijas paneļi šādām nodaļām:

  • Pārdošana
  • Tehniskā apkope
  • Rezerves daļas
  • Finanses
  • Klientu attiecību vadība

Un, protams, direktoriem ir pieejams pilnīgs pārskats par visām nodaļām. 
Business Intelligence ir vienīgā sistēma, kas izstrādāta, lai būtu saderīga tieši ar AutoMaster Dealer Management System tirgotāju pārvaldības sistēmu (DMS). Tie ir veidoti kopīgai darbībai — jūsu un jūsu biznesa vajadzībām.

Uzzināt vairāk

Further Information Request