Login

Projektu vadība

Efektīvāka AutoMaster produktu un pakalpojumu ieviešana

Tirgotāju pārvaldības sistēmas veiksmīgas ieviešanas pamatā ir rūpīga plānošana, organizēšana un resursu pārvaldība. Mūsu projektu vadības funkcijas mērķis ir veiksmīga produktu un pakalpojumu ieviešana — laikus un saskaņā ar piešķirto budžetu. 
Mūsu projektu vadītāji ir apmācīti un akreditēti, lai jūsu sistēmas ieviešana notiktu, kā plānots. Izmantojot savas zināšanas, prasmes, rīkus un metodes, viņi sadarbosies ar jūsu darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka ieviešana atbilst jūsu prasībām.

  • Efektīvāka pakalpojumu sniegšana
  • Lielāka klientu apmierinātība — mēs vienmēr cenšamies ieviest AutoMaster, iekļaujoties noteiktajā laikā un budžetā.
  • Efektīvāka pakalpojumu sniegšana: Par mūsu projektu vadītāju kvalitāti liecina simtiem veiksmīgu īstenošanas projektu.